Muziek in kleur

click-for-french

 

 

OCMW van Thuin

In het kader van de opvang van asielaanvragers, startte het OCMW van Thuin 10 Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s) op. Tijdens de asielprocedure worden de families begeleid door peters in het kader van het project « Parrainage en couleur » (« Peterschap in kleur »).
Tijdens de zomer van 2016 werden 4 studenten aangenomen in het kader van het solidaire project « Muziek in kleur ». De asielzoekers hebben gedurende twee weken een opleiding genoten in percussie en een initiatie gekregen in theatertechnieken.
thuin1

Marcel, peter van Hassan :
« Ik kom kijken wat we vandaag gaan doen: een fietstochtje, samen een glas drinken… naargelang wat zij willen doen. Ik spreek een mondje Engels en ook een paar woorden Spaans. Ik gebruik ook veel lichaamstaal. Het is niet altijd eenvoudig om de mensen aan te spreken. Soms is het beter om eerst samen te gaan wandelen en dan zien we wel. »

 

thuin2

4 jongeren tussen 16 en 19 jaar oud:
« In het begin was taal een groot probleem. We konden ons een beetje behelpen met Engels. We hebben veel gebaren gebruikt, veel naar mekaar geglimlacht, soms ook geroepen. In het begin waren we er echt niet voor. We hadden geen rooskleurig beeld van de vluchtelingen en we vroegen ons af hoe het ging gaan. Vandaag zijn ze voor ons geen vluchtelingen meer maar mensen. Beeld u eens in hoe ze die duizenden kilometers hebben afgelegd, soms in kleine etappes! Doe dat maar eens na! We zijn zeker gegroeid als mens. Zij hebben evenveel recht op een plek hier als wij. Het zal moeilijk zijn om afscheid van elkaar te nemen. Gelukkig zijn de sociale netwerken er om in contact te blijven want we zijn een hechte groep geworden. »
Uittreksels uit een artikel in krant l’Avenir op 9 augustus 2016.

 

iget be