Duo For A Job (nl)

click for french

 

 

 

DUO for JOB

“ DUO FOR A JOB vormt en link tussen jongeren en mensen, die hen willen begeleiden bij hun integratie in België: vorming voor de mentors, ondersteuning van hun werk, en gemeenschap vol engagement, ontmoetingen met een uitzonderlijk team. Het is zo goed georganiseerden doordacht dat we niet meer willen stoppen”, Chantal, mentor.
“Duo helpt mensen echt zelfvertrouwen te krijgen, en hun professioneel project beter te organiseren. De mentoren helpen ons goed te denken over onze zoektocht, maar ook over de mogelijkheid on ze studies verder te zetten of een vorming de beginnen. Op die manier kan ik mijn leven opbouwen.” Mamadou.

 

BE-duo2

Duo for A Job

DUO FOR A JOB startte uit de wens van jonge inwoners van Brussel om de sociale en geografische breuklijnen van hun stad te bestrijden: muren tussen buren afbreken, waarde toekennen aan diegenen van wie de vaardigheden of de ervaring niet of niet genoeg erkent worden.
Rond een gemeenschappelijk project – de tewerkstelling van jongere – biedt de intergenerationele en interculturele mentoring van Duo een innovatieve manier om actief deel te nemen aan thema’s in het hart van onze maatschappij: : immigratie en integratie, werkgelegenheid van personen onder de 30, actieve vergrijzing, sociale cohesie.

 

BE-duo1

 

space

iget be